ناو آمریکایی و نجات خلبان عراقی

 خاطره ای از امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده 

دهه آخر تیرماه سال ۶۷ بود. طبق معمول که ما از پایگاه هوایی اصفهان به بوشهر مامور می شدیم تا پروازهای «کپ» و «اسکرامبل» را بر روی خلیج فارس از آنجا انجام دهیم، به همراه تعدادی از همکاران به بوشهر اعزام شدیم.

معمولا روز اول، افسر اطلاعات عملیات می آمد و یک سری توجیهات نسبت به منطقه برای ما انجام می داد و وضعیت منطقه از استقرار ناوهای فرامنطقه ای گرفته تا استقرار نفت کش ها را تشریح می کرد.

در یکی از روزها در جلسه توجیهی گفتند که موقعیت نفتکش ها کجاست و این که عراق جدیدا فعالیتش بیشتر شده و از هواپیماهای میراژ که هم قابلیت سوختگیری شکاری به شکاری و هم قابلیت درگیری خوبی داشت استفاده می کرد.

ما را توجیه کردند که این هواپیما چه موشک های هوا به هوایی دارد ودر درگیری با چه خطراتی روبرو هستیم. تشریح کاملی در این زمینه انجام شد و بعد برنامه ریزی پروازی را نوشتند. من با سرتیپ دوم خلبان (سرهنگ آن زمان) والی اویسی در «آلرت» بودیم و تقریبا روز دوم بعد از این توجیه بود.

ما کدهای مربوطه را دریافت کردیم و چون شنود دشمن فعال بود، ما با رادار زمینی در ارتباط بودیم و کدهای مربوطه را گرفتیم. شنود آمریکا از طریق هواپیمای آواکس در منطقه فعال بود و اطلاعات ما را آنلاین به عراقی ها می داد.

از آنجا که در درگیری هوایی، پیدا کردن کلمات سخت است بنابراین ما می بایست آمادگی را روی زمین داشته باشیم. یک بریف مختصری با امیر اویسی انجام دادیم و یک تقسیم کاری کردیم و موارد مختلف از جمله موارد اضطراری را مورد بررسی قرار دادیم.

در پرواز باید بدترین شرایط اضطراری را هم مورد بررسی قرار می دادیم که اگر دچار مشکلی شدیم و مجبور بودیم هواپیما را ترک کنیم، قایقمان را چگونه باز کنیم و مورد استفاده قرار دهیم؛ این وسایلی که به ما وصل شده چطور مورد استفاده قرار دهیم؛ اگر گروه تجسس و نجات آمد، چگونه با آن ارتباط برقرار کنیم. همه اینها به «ریز در بریفینگ» قبل از پرواز مرور می شود.بعد از توجیه به سمت هواپیماها رفتیم.

من یک تجسم فضایی از منطقه تو ذهنم بود و مختصات را داشتم. این مختصات را وارد سیستم ناوبری خودمان می کردیم چون در موقع درگیری آنقدر مسائل مختلف پیش می آید و خطرات زیاد بود که استرس به آدم وارد می شد به طوری که بعضی وقت ها آدم جهت خودش را هم گم می کرد.

اگر شما موقعیت کشور خودمان و عراق را نسبت به خلیج فارس و نیز مناطق حیاتی و حساس را در ذهن داشته باشید و جزایر و مناطق نفتی ما را درنظر بگیرید، عراق می بایست برای حمله به آن مناطق و جزایر، یک مسیر ۱۳۰درجه نسبت به جنوب شرق را در پیش می گرفت و می آمد و ما هم اگر از منطقه بوشهر می خواستیم بلند شویم، می توانستیم خیلی راحت جلو آن را بگیریم.

اما عراق تاکتیک دیگری در پیش گرفته بود برای این که ما نتوانیم با آن مقابله کنیم. آنها از سمت جنوب می آمدند یعنی ساحل غربی خلیج فارس را می گرفتند از سواحل کویت و عربستان پرواز می کردند و می رفتند سمت جنوب و وقتی به سواحل کشور بحرین می رسیدند، سمت شرق را می گرفتند و از شمال قطر به سمت شمال حرکت می کردند.

این تاکتیک را به کار گرفته بودند تا از اصل غافلگیری استفاده کنند چون امکان داشت که با پروازهای معمولی کویت و عربستان اشتباه می گرفتیم. بعد ما این تاکتیک را شناسایی و روش های مقابله با آن را هم طراحی کردیم. ما هواپیما را آماده کرده و در «آلرت» نشسته بودیم.

تقریبا ساعت ۹:۱۰ دقیقه بود که زنگ «اسکرامبل» به صدا در آمد و ما سریع به سمت هواپیما حرکت کردیم و سوار آن شدیم. معمولا آلرت، ۱۵ دقیقه ای بود. یعنی ما حداکثر زمانی که برای بلند شدن از باند نیاز داشتیم تقریبا ۱۵ دقیقه بود. اما برای این که بتوانیم کارهایمان را سریع تر انجام دهیم، همیشه آمادگی داشتیم و زمان تیک آف را معمولا به زیر ۱۰ دقیقه رسانده بودیم.

به سرعت در ابتدای باند قرار گرفتیم و تماسها برقرار شد و ما هم تقریبا بین هفت الی هشت دقیقه «تیک آف» را انجام دادیم واز روی باند بلند شدیم.

من سه فروند هواپیما روی صفحه رادار دیدم که سمت حرکتشان از جنوب به سمت شمال بود و به سمت منطقه کنگان در حرکت بودند بنابراین ما باید سمت جنوب شرق را می گرفتیم یعنی چون از بوشهر بلند شده بودیم، گشتیم به سمت ۱۳۰ الی ۱۴۰ درجه ادامه دادیم. نمی توانستیم میان بر برویم و اینها را بگیریم.

مشکل دیگر برای ما در منطقه خلیج فارس، حضور ناوهای بیگانه و فرامنطقه ای بود. اینها در وسط خلیج فارس یعنی جنوب شرق جزیره فارسی مستقر می شدند.

وقتی هواپیماهای عراقی از جنوب به شمال حرکت می کردند و ما می خواستیم با اینها مقابله کنیم، ناوهای بیگانه وسط قرار می گرفتند و هر گونه تقرب ما را هشدار می دادند و تهدید می کردند که شما دارید به ناو آمریکایی نزدیک می شوید و همیشه ما این چالش و درگیری را با ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس داشتیم بنابراین ما مجبور بودیم برای مقابله با آنها، کمی به سمت جنوب شرق گشته و بعد به سمت جنوب برویم.

علاوه بر این سه فروند، روی رادار سه فروند دیگر نیز دیده شد که بلافاصله موضوع را به رادار زمینی اطلاع دادیم.

با تایید رادار زمینی، فهمیدیم که ما با سه فلایت سه فروندی که به صورت نیم دایره می آمدند، روبرو هستیم.

از رادار زمینی خواستیم مراقب دو فلایت دیگر باشند و اطلاعات آنها را به ما بدهند تا ما برویم سراغ فلایت اول که به ما نزدیکتر بود.

من روی هواپیمای وسطی که در واقع لیدر آنها بود، قفل کردم. شهید بابایی تاکتیکی را به ما یاد داده بود و می گفت شما از فاصله دور روی هدف قفل کنید. چون وقتی ما قفل راداری انجام می دادیم، هواپیمای هدف هم متوجه می شد و در این حالت دو سناریو محتمل بود: یا مقابله می کردند یا با کنسل کردن عملیات، بر می گشتند.

معمولا عراقی ها به دلیل این که می دانستند ما با هواپیماهای اف۱۴ منطقه را تحت پوشش داریم، ماموریت را کنسل می کردند و ما هم همین را می خواستیم چون تمایل نداشتیم حتی یک موشک صرف هواپیماهای بعثی شود.

اما این بار وقتی ما قفل راداری را با همین نیت انجام دادیم، دیدیم که برعکس همیشه، اینها به ماموریتشان ادامه می دهند. دلیل این کار هم این بود که ما قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفته بودیم وعراق هنوز نپذیرفته بود و بعد از پذیرش ما، به تهاجمات زمینی و هوایی خود می افزود و هدفش هم این بود که سر میز مذاکره، سرزمین بیشتری از ما در اختیار داشته باشند.

با جلو آمدن هواپیماهای عراقی، تصمیم گرفتیم درس خوبی به آنها بدهیم. برای همین هم یک زاویه مناسب نسبت به آنها گرفته و مسیر را ادامه دادیم.

تصمیم گرفتیم به آنها اجازه بدهیم تا نزدیک تر شوند تا از اصابت موشک، اطمینان حاصل کنیم.

بلافاصله با امیر اویسی تقسیم کار کردیم و قرار بر این شد که من کاملاً در داخل کابین باشم و دو فلایت دیگر را تحت نظر بگیرم چون ارتفاع ما پایین بود و داشتیم روی آب پرواز می کردیم. ایشان هم کاملاً بیرون را داشته باشند و یک هماهنگی به این صورت انجام دادیم.

با رادار زمینی هم هماهنگ شده بودیم و بعد از محاسبه تمام پارامترها، اولین موشک را شلیک کردیم.

موشک که شلیک شد، من دید کافی نسبت به جلو نداشتم و قرار بود که حواسم به دو فلایت دیگر باشد. برای همین زیاد موشک را دنبال نکردم اما امیر اویسی که موشک را دنبال کرد وقتی به هواپیمای عراقی اصابت کرد، فریاد الله اکبر زد. با رادار که تماس گرفتیم دیدم آنها هم فریاد الله اکبر می گویند. دیگر مطمئن شدیم که موشک به هدف اصابت کرده و دو هواپیمای دیگر هم وقتی اصابت موشک را دیده بودند، سریع برگشتند و رفتند.

معمولا وقتی روی فرکانس «گارد» صحبت می شود، تمام کسانی که رادیوشان روشن باشد، این صدا را می شنوند.

هواپیماهای عراقی ظاهرا روی گارد تقاضای کمک کرده بودند و آن دو فلایت دیگر که متوجه شده بودند، دیگر نتوانستند کاری انجام دهند و پروازشان کنسل شد.

وقتی هواپیما را زدیم، خلبان عراقی اجکت کرده بود و افتاد توی آب و ما دیدیم که جلیقه و قایقش باز شد و چون رنگ نارنجی داشت، خیلی خوب مشخص بود.ما بالای سر او پرواز کردیم و سریعا با رادار تماس گرفتیم که یک بالگرد بفرستند.

از سوی دیگر، آمریکایی ها هم که متوجه این موضوع شده بودند، می خواستند خلبان عراقی را زودتر از ما نجات دهند. چون سوخت ما کم بود، تقاضا کردیم که یک هواپیمای دیگر بلند کنند.بعد از آن که چند دور بالای سر خلبان عراق زدیم، مجبور شدیم منطقه را ترک کنیم.

هواپیمای ایرانی جدید که به منطقه رسید، یک چالش جدی مکالمه ای با ناو آمریکایی داشت. چون آمریکایی ها این بار تلاش می کردند مزاحمت بیشتری ایجاد کنند تا بتوانند در یک فرصت مناسب خلبان عراقی را از آب نجات بدهند.

ناو آمریکایی مدام هشدار می داد و تهدید می کرد که شما دارید به ما نزدیک می شوید.

یادم هست، خلبان ایرانی بسیار تند و خشن با ناو آمریکایی صحبت می کرد به گونه ای که آمریکایی ها دائما به او می گفتند «please speak slowly: لطفا آرام و شمرده صحبت کنید».

البته به دلیل فاصله زیاد با محل سقوط خلبان عراقی، بالگرد ما نتوانست خود را به موقع برساند و چون فاصله ناو آمریکایی نزدیکتر بود، خلبان عراقی را نجات داد.

وقتی که ما در پایگاه نشستیم، به ما گفتند از سه فروند هواپیمای عراقی، تنها یک فروند موفق شده به پایگاهشان برگردد و ممکن است هواپیمای دیگر هم موقع برگشت، دچار سانحه شده باشد.

______________________________________________________________

منبع: jamejamonline.ir

/ 17 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
احسان

با سلام و خسته نباشيد مجدد به جناب كاوه عزيز در مورد سيستم هاي هدايت و كنترل موشكهاي ضد تانك هم اگر موافق هستيد مطلبي بذاريد متشكرم

رضا

یکی از موفقیت های بزرگ تامکتها در جنگ سرنگونی ۴۴ فروند میراژ عراقی(از ۶۰ فروند خریداری و اجاره شده)بود.یعنی تقریبا نابودی هسته اصلی 6 اسکادران میراژ در نیروی هوایی عراق.

رضا یاری

با سلام به کاوه ی عزیز. در مورد نظر قبلی منظورت از پناهنده شدن میراژها همون فروخته شدن اونا بود؟؟؟؟

مسعود

درود کاوه گرامی حدودا تا بیست سال پیش در منطقه مرزی آستارا شاهد نور افکنهای بسیار قوی در جانب اتحاد جماهیر شوروی بودیم گه گاهی آسمان و گاهی دریا را نشانه میرفتند . قدرت این نورافکنها به قدری بود که تا اوج ادامه داشته و واقعا به انسان احساس دو قسمت شدن آسمان را میداد . سالهاست که دیگر روشن شدنشان را نمیبینیم .در خصوص این نوع نورافکنها اطلاعی دارید ؟ چرا ایران نداشت؟

رضا

تامکت‌های ایرانی در طول جنگ ۸ ساله بر اساس آمار دست کم ۱۶۰ پیروزی هوایی تایید شده در نبرد هوایی با جنگنده‌های عراق به دست آوردند اگرچه تعیین دقیق نوع هواپیماهای منهدم شده در مواردی امکان پذیر نمی‌باشد اما با توجه به اطلاعات ایستگاه‌های شنود و فرکانس‌های دریافتی هواپیماهای خفاش و لاشه‌های کشف شده می‌توان جزئیات آن را صورت ذیل دانست: ۲۳ پیروزی در مقابل مدلهای مختلف میگ ۲۱ ۵۸ پیروزی در مقابل مدلهای مختلف میگ ۲۳ ۹ پیروزی در مقابل مدلهای مختلف میگ ۲۵ ۳۳ پیروزی در مقابل داسو میراژ اف۱ ۲۳ پیروزی در مقابل سوخو سو-۱۷ ۱ پیروزی در مقابل هلیکوپتر میل می-۲۴ ۳ پیروزی در مقابل کرم ابریشم ۵ پیروزی در مقابل توپولف-۲۲ ۲ پیروزی در مقابل میگ-۲۷ ۱ پیروزی در مقابل میراژ-۵ ۱ پیروزی در مقابل هواپیمای سوپر اتاندارد ۱ پیروزی نیز جنگنده دشمن شناسایی نشد. اما در مجله فرانسوی Fuerza-Aerea آمار دیگری در مورد تامکت نوشته شده است. در این مجله کل آمار پرنده های سرنگون شده عراقی توسط تامکتهای ایرانی برابر 197 فروند است که البته گمان می رود این تعداد شامل پیروزیهای هوایی ثبت نشده یا تایید نشده هم باشد: 27 فروند میگ-21 58 فروند میگ-23 12 فرو

پویا

سلام کاوه جان یکی از سایتهای داخلی به نقل از بی بی سی گفته بود که جمهوری اسلامی کار تولید ناو هواپیمابر رو در نیروی دریایی بندرعباس شروع کرده بنظرت این خبر چقدر میتونه صحت داشته باشه؟

رضا

اما در مجله فرانسوی Fuerza-Aerea آمار دیگری در مورد تامکت نوشته شده است. در این مجله کل آمار پرنده های سرنگون شده عراقی توسط تامکتهای ایرانی برابر 197 فروند است که البته گمان می رود این تعداد شامل پیروزیهای هوایی ثبت نشده یا تایید نشده هم باشد: 27 فروند میگ-21 58 فروند میگ-23 12 فروند میگ-25 3 فروند میگ-27 11 فروند سوخو-20 13 فروند سوخو-22 1 فروند میراژ-5 (متعلق به نیروی هوایی مصر) 44 فروند میراژ اف-1 2 فروند سوپر اتاندارد (متعلق به نیروی دریایی فرانسه و در اجاره نیروی هوایی عراق) 4 فروند توپولوف-22 2 فروند بمب افکن اچ6 دی (نوع چینی بمب افکن توپولف-16) 3 فروند بالگرد 1 موشک اگزوست و 2 موشک کرم ابریشم سی 601 14 فروند پرنده که نوع آنها تاکنون معلوم نگشته اند.

سعید

خب بالاخره درباره تامکت و میراژ شما درست میگی یا رضا!؟[لبخند]

رضا

نه اینکه برخی از مطالب شما کپی پیست از این وبلاگ و آن روزنامه نیست!؟ یه نگاهی به چند مطلب آخرتان بیندازید متوجه می شوید! البته شاید شما اطلاعات محرمانه و فوق سری دارید که ما نداریم. تواضع از تکبر بهتر است.

آرش

خوب بود [گل]